Prif Cariad Aquarius mewn cariad

Aquarius mewn cariad

Mae'n cymryd llawer o amser ac amynedd i gael Aquarius i fynd i berthynas, heb sôn am syrthio mewn cariad, ond unwaith maen nhw'n gwneud byddan nhw bob amser yn caru'r person hwnnw - mae eu cariad yn un sy'n para am byth.Meddyliwch y dywediad y byddwch chi bob amser yn dal lle yn fy nghalon a byddwch chi'n deall Aquarius. Gyda dweud hynny, fel arwydd cyfeillgarwch, gall Aquarius ddal i ddrysu teimladau o gariad platonig â rhamantus yn hawdd.

Mae'r arwydd hwn yn annibynnol, unigryw, a meddwl agored mae angen lle a rhyddid arnynt gan eu partner er mwyn bod yn nhw eu hunain.

gwythien yn yr ail dŷ

Mae Aquariaid yn adnabyddus am fod â syniadau a galwadau gwyllt, ecsentrig felly maen nhw angen rhywun a fydd yn derbyn hyn ac yn gefnogol, hyd yn oed os nad ydyn nhw o reidrwydd yn deall.Preifat a chariadus

Nid ydynt yn poeni am ymddangosiadau nac yn ceisio creu argraff ar unrhyw un cyhyd â'u bod yn driw iddynt eu hunain eu bod yn hapus. Ac eto ar yr un pryd maen nhw'n ei gymryd yn bersonol os nad ydych chi'n gweld llygad-â-llygad gyda nhw neu'n cytuno â'u holl gredoau, felly mae'n debyg ei bod hi'n well os ydych chi'n cadw'r pethau hyn i chi'ch hun.

Tra bod Aquarius yn agored, cyfeillgar, a arwydd cariadus ac efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi eisoes yn eu hadnabod cystal, dim ond crafu'r wyneb rydych chi'n onest.

pa arwydd Sidydd yw Tachwedd 28

Mae'r arwydd hwn yn breifat iawn mewn gwirionedd, mae'n cymryd amser iddyn nhw agor ond mae'n werth aros - mae Aquariaid yn bobl felys, gariadus a gonest da. Mae ganddyn nhw gymaint o gariad at bawb nes eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod am beth rydych chi, ond cofiwch, dim ond chi crafu'r wyneb .Er gwaethaf eu holl gariad a'u caredigrwydd, gallant fod ag ofn ymrwymiad ac emosiynau dwfn mewn gwirionedd. A gall eu cariadon fod yn llai angerddol ac yn fwy technegol, byddan nhw'n poeni am ddulliau atal cenhedlu a hylendid, gellir eu hystyried yn ddarbodus hyd yn oed.

Disgwyliadau a chydnawsedd Aquarius

Eu disgwyliadau: eu partner (gwryw neu fenyw, cadwch mewn cof) i fod yn rhan fawr o redeg y cartref, rhyddid personol, dealltwriaeth a goddefgarwch

cydnawsedd menyw llyfrgell a dyn sgorpio

Sut i gadw ac Aquarius: mae llawer o le, symiau diddiwedd o le, gofod di-ddiwedd rhywun sy'n gallu glynu wrthyn nhw trwy eu holl arbrofion zany yn caru cariad sydd hefyd yn ffrind.

Cydnawsedd: Gall Leo ddangos i Aquarius sut i wneud dewisiadau a chynyddu eu hunanhyder.Erthyglau Diddorol