Prif Arwyddion Sidydd Ionawr 19 Mae Sidydd yn Capricorn - Personoliaeth Horosgop Llawn

Ionawr 19 Mae Sidydd yn Capricorn - Personoliaeth Horosgop Llawn

Arwydd y Sidydd ar gyfer Ionawr 19 yw Capricorn.

Symbol astrolegol: Afr . Mae'r symbol hwn yn awgrymu dycnwch, uchelgais a hefyd ymdeimlad gwych o symlrwydd a chyfrifoldeb. Mae'n nodweddiadol i bobl a anwyd rhwng Rhagfyr 22 a Ionawr 19 o dan arwydd Sidydd Capricorn.Mae'r Cytser Capricorn , mae un o 12 cytser y Sidydd wedi'i osod rhwng Sagittarius i'r Gorllewin ac Aquarius i'r Dwyrain a'i lledredau gweladwy yw + 60 ° i -90 °. Y seren fwyaf disglair yw delta Capricorni tra bod y ffurfiad cyfan wedi'i wasgaru ar 414 gradd sgwâr.

Mae'r Sbaeneg yn ei alw'n Capricornio tra bod y Ffrancwyr yn defnyddio'r enw Capricorne ar gyfer arwydd Sidydd Ionawr 19 ond mae gwir darddiad yr Afr yn y Lladin Capricorn.

Arwydd gyferbyn: Canser. Mae hyn yn berthnasol mewn sêr-ddewiniaeth oherwydd ei fod yn dangos bod partneriaethau rhwng arwyddion haul Capricorn a Cancer yn fuddiol ac yn tynnu sylw at deyrngarwch ac athroniaeth.Cymedroldeb: Cardinal. Mae hyn yn awgrymu natur onest y bobl a anwyd ar Ionawr 19 a'u bod yn symbol o haelioni a chwant.

Tŷ rheoli: Y degfed tŷ . Mae'r tŷ hwn yn rheoli tadolaeth, bywiogrwydd, gyrfa a chanfyddiad pobl eraill. Mae'n adlewyrchu'r ffigwr gwrywaidd bwriadol ond hefyd frwydr pob unigolyn tuag at ddewis llwybr proffesiynol mewn bywyd a gorfod delio â statws cymdeithasol a barn eraill.

Corff rheoli: Sadwrn . Dywedir bod y corff nefol hwn yn dylanwadu ar oruchafiaeth a greddf. Mae'r glyff Saturn yn cynrychioli croes dros gilgant. Mae Saturn hefyd yn awgrymu’r dewrder ym mywydau’r brodorion hyn.Elfen: Daear . Mae hon yn elfen sy'n cyfuno'n hawdd â'r tair arall ac er ei bod yn gadael iddi gael ei siapio gan ddŵr a thân mae'n ymgorffori aer, mae hyn yn debyg i ymatebion y rhai a anwyd ar Ionawr 19 mewn perthynas â'r elfennau eraill.

Diwrnod lwcus: Dydd Sadwrn . Gan fod llawer yn ystyried dydd Sadwrn fel diwrnod mwyaf ysblennydd yr wythnos, mae'n uniaethu â natur reddfol Capricorn ac mae'r ffaith bod Saturn yn rheoli'r diwrnod hwn yn cryfhau'r cysylltiad hwn yn unig.

Rhifau lwcus: 5, 7, 16, 18, 27.

dyn llyfrgell a dynes virgo

Arwyddair: 'Rwy'n defnyddio!'

Mwy o wybodaeth ar Ionawr 19 Sidydd isod ▼


Erthyglau Diddorol