Prif Arwyddion Sidydd Mehefin 29 Mae Sidydd yn Ganser - Personoliaeth Horosgop Llawn

Mehefin 29 Mae Sidydd yn Ganser - Personoliaeth Horosgop Llawn

Yr arwydd Sidydd ar gyfer Mehefin 29 yw Canser.

Symbol astrolegol: Cranc . Mae'r symbol hwn yn awgrymu unigolyn emosiynol sydd â mewnwelediad ystyrlon dros fywyd ac yn eithaf cartref. Mae'n nodweddiadol i bobl a anwyd rhwng Mehefin 21 a Gorffennaf 22 o dan arwydd Sidydd Canser.Mae'r Cytser Canser wedi'i wasgaru ar ardal o 506 gradd sgwâr rhwng Gemini i'r Gorllewin a Leo i'r Dwyrain. Ei lledredau gweladwy yw + 90 ° i -60 ° a'r seren fwyaf disglair yw Cancri.

Mae'r Groegiaid yn ei enwi Karkinos tra bod yn well gan yr Eidalwyr eu Cancro eu hunain, fodd bynnag tarddiad arwydd Sidydd Mehefin 29, y Cranc, yw'r Canser Lladin.

Arwydd gyferbyn: Capricorn. Mae hyn yn golygu bod yr arwydd hwn a'r arwydd haul Canser mewn perthynas ategol, gan awgrymu hiraeth a strwythur a'r hyn sydd gan y llall heb y llall a'r ffordd arall.Cymedroldeb: Cardinal. Mae'r cymedroldeb hwn yn dangos natur ddeinamig y rhai a anwyd ar Fehefin 29 a'u hwyl a'u dealltwriaeth ynghylch y rhan fwyaf o sefyllfaoedd bywyd.

Tŷ rheoli: Y pedwerydd tŷ . Mae hwn yn ofod o ddiogelwch domestig, amgylcheddau cyfarwydd a llinach. Dyma pam y gwyddys bod Canserwyr yn rhoi llawer o bwyslais ar gysyniadau fel eiddo annwyl, yn perthyn i gartref ac ar ddiogelwch personol.

Corff rheoli: Lleuad . Mae'r pren mesur planedol hwn yn awgrymu digonedd a dyfalbarhad. Cilgant yw glyff y Lleuad. Mae hefyd yn berthnasol sôn am yr elfen meddylgarwch.Elfen: Dŵr . Mae'r elfen hon yn cynrychioli adfywio a ffresni. Mae dŵr hefyd yn cael ystyron newydd mewn cysylltiad â thân, gan wneud i bethau ferwi, gydag aer sy'n ei anweddu neu â phridd sy'n siapio pethau. Ystyrir ei fod yn gwneud i bobl a anwyd ar Fehefin 29 seilio eu gweithredoedd yn fwy ar deimladau nag ar feddwl.

Diwrnod lwcus: Dydd Llun . Mae'r diwrnod hwn yn gynrychioliadol o natur athronyddol Canser, yn cael ei reoli gan y Lleuad ac yn awgrymu twf ysbrydol a derbynioldeb.

Rhifau lwcus: 6, 9, 11, 12, 21.

Arwyddair: 'Rwy'n teimlo!'

Mwy o wybodaeth ar Fehefin 29 Sidydd isod ▼


Erthyglau Diddorol