Prif Arwyddion Sidydd Awst 8 Sidydd yw Leo - Personoliaeth Horosgop Llawn

Awst 8 Sidydd yw Leo - Personoliaeth Horosgop Llawn

Arwydd y Sidydd ar gyfer Awst 8 yw Leo.

Symbol astrolegol: Llew. Mae hyn yn ymwneud â haelioni, breindal, bwriadoldeb a theyrngarwch. Dyma'r symbol ar gyfer pobl a anwyd rhwng Gorffennaf 23 ac Awst 22 pan ystyrir bod yr Haul yn Leo.Mae'r Cytser Leo gyda'r seren fwyaf disglair yw Alpha Leonis wedi'i lledaenu ar 947 gradd sgwâr rhwng Canser i'r Gorllewin a Virgo i'r Dwyrain. Ei lledredau gweladwy yw + 90 ° i -65 °, dim ond un o'r deuddeg cytser Sidydd yw hwn.

haul yn lleuad capricorn yn sagittarius

Yr enw Leo yw'r enw Lladin sy'n diffinio Lion, arwydd Sidydd Awst 8 yn Ffrangeg mae'n Leo ac yn Roeg mae'n Nemeaeus.

Arwydd gyferbyn: Aquarius. Mae partneriaethau rhwng arwyddion haul Leo ac Aquarius yn cael eu hystyried yn addawol ac mae'r arwydd arall yn adlewyrchu ar y sylw a'r cyfeillgarwch o'u cwmpas.Cymedroldeb: Sefydlog. Mae'r cymedroldeb hwn yn datgelu natur ddiamynedd y rhai a anwyd ar Awst 8 a'u styfnigrwydd a'u datgysylltiad ynghylch y rhan fwyaf o agweddau dirfodol.

Tŷ rheoli: Y pumed tŷ . Mae'r tŷ hwn yn rheoli lle llawenydd, ymlacio a phleserau syml bywyd. Mae hyn yn dweud llawer am fuddiannau Leos a'u safbwyntiau bywyd.

sut allwch chi ddweud a yw dyn gemini yn eich hoffi chi

Corff rheoli: Haul . Mae'r pren mesur planedol hwn yn awgrymu ffocws a datodiad. Ochr yn ochr â'r Lleuad, cyfeirir at yr Haul hefyd fel y goleuadau. Mae hefyd yn berthnasol sôn am y gydran llawen.Elfen: Tân . Mae hyn yn awgrymu natur danllyd unigolion a anwyd o dan Sidydd Awst 8 a hefyd y ffordd y maent yn cyfuno â'r arwyddion eraill fel tân yn cyfuno â dŵr i'w wneud yn ferwi, gydag aer trwy ei gynhesu neu'r ffordd y mae'n modelu'r ddaear.

Diwrnod lwcus: Dydd Sul . Mae hwn yn ddiwrnod sy'n cael ei reoli gan yr Haul, felly mae'n symbol o ffydd ac ymglymiad ac yn uniaethu orau â'r brodorion Leo sy'n ofer.

Rhifau lwcus: 4, 7, 16, 19, 25.

Arwyddair: 'Rydw i eisiau!'

Mwy o wybodaeth ar Awst 8 Sidydd isod ▼

Erthyglau Diddorol