Prif Arwyddion Sidydd Hydref 1 Sidydd yw Libra - Personoliaeth Horosgop Llawn

Hydref 1 Sidydd yw Libra - Personoliaeth Horosgop Llawn

Yr arwydd Sidydd ar gyfer Hydref 1 yw Libra.

Symbol astrolegol: Graddfeydd. Mae'r arwydd y Graddfeydd yn ddylanwadol i'r rhai a anwyd Medi 23 - Hydref 21, pan ystyrir bod yr Haul yn Libra. Mae'n awgrymog ar gyfer gwybodaeth, cydbwysedd a chyfiawnder.Mae'r Cytser Libra yw un o ddeuddeg cytser y Sidydd, sy'n gorchuddio lledredau gweladwy rhwng + 65 ° a -90 °. Mae'n gorwedd rhwng Virgo i'r Gorllewin a Scorpio i'r Dwyrain ar ardal o ddim ond 538 gradd sgwâr. Nid oes ganddo sêr maint cyntaf.

Daw'r enw Libra o'r enw Lladin am Scales, yn Groeg gelwir yr arwydd Sidydd Hydref 1 yn Zichos, tra yn Sbaeneg a Ffrangeg maen nhw hefyd yn ei alw'n Libra.

Arwydd gyferbyn: Aries. Mae'r arwydd hwn fel y gwrthwyneb neu ategol Libra yn datgelu ceinder a chyflwr beiddgar ac yn dangos sut mae gan y ddau arwydd haul hyn nodau tebyg mewn bywyd ond maent yn cyrraedd atynt yn wahanol.arwydd Sidydd ar gyfer Mehefin 6

Cymedroldeb: Cardinal. Mae hyn yn cynnig mewnwelediad yn natur strwythuredig y rhai a anwyd ar Hydref 1 a'u glendid a'u prydlondeb mewn bywyd yn gyffredinol.

Tŷ rheoli: Y seithfed tŷ . Mae'r lleoliad hwn yn awgrymu gofod o bartneriaeth, allgaredd a chydbwysedd a gyflawnwyd trwy gydweithrediad. Mae hyn yn awgrymog er budd Libras ac am eu hymddygiad mewn bywyd.

Corff rheoli: Venus . Mae'r blaned hon yn adlewyrchu uno ac angerdd. Mae hefyd yn awgrymu'r gydran swyn. Mae Venus yn cynrychioli egni benywaidd sy'n gwrthwynebu egni gwrywaidd Mars.Elfen: Aer . Mae'r elfen hon yn symbol o esblygiad ac arloesedd ac fe'i hystyrir yn llywodraethu dros yr unigolion clyfar a meddwl agored a anwyd o dan arwydd Sidydd Hydref 1. Mae aer hefyd yn cael ystyron newydd mewn cysylltiad â thân, gan wneud i bethau gynhesu, anweddu dŵr tra bod y ddaear fel petai'n ei fygu.

Diwrnod lwcus: Dydd Mercher . Diwrnod a reolir gan Mercury yw hwn, felly mae'n delio â chytgord a gwerthuso. Mae'n awgrymu natur gyfnewidiol brodorion Libra.

Rhifau lwcus: 2, 9, 11, 14, 27.

Arwyddair: 'Rwy'n cydbwyso!'

Mwy o wybodaeth ar Hydref 1 Sidydd isod ▼

Erthyglau Diddorol

Dewis Yr Olygydd

Plwton yn y Tŷ 1af: Ffeithiau Allweddol Ynglŷn â'i Effaith ar Eich Bywyd a'ch Personoliaeth
Plwton yn y Tŷ 1af: Ffeithiau Allweddol Ynglŷn â'i Effaith ar Eich Bywyd a'ch Personoliaeth
Mae pobl â Plwton yn y tŷ 1af yn mynd o gwmpas eu bywydau gyda gwyliadwriaeth ac ymwybyddiaeth uwch ond nid yw hyn i ddweud nad ydyn nhw'n cael llawer o hwyl hefyd.
Tachwedd 23 Penblwyddi
Tachwedd 23 Penblwyddi
Dyma daflen ffeithiau ddiddorol am benblwyddi Tachwedd 23 gyda'u hystyron sêr-ddewiniaeth a'u nodweddion o arwydd y Sidydd sef Sagittarius gan Astroshopee.com
Mercwri mewn Gemini: Nodweddion Personoliaeth a Sut Mae'n Effeithio ar Eich Bywyd
Mercwri mewn Gemini: Nodweddion Personoliaeth a Sut Mae'n Effeithio ar Eich Bywyd
Mae'r rhai sydd â Mercury yn Gemini yn eu siart geni yn elwa o sawl achlysur yn y chwyddwydr ac yn adeiladu ar eu sgiliau dadlau er bod ganddynt eu ansicrwydd hefyd.
Mercwri yn Capricorn: Nodweddion Personoliaeth a Sut Mae'n Effeithio ar Eich Bywyd
Mercwri yn Capricorn: Nodweddion Personoliaeth a Sut Mae'n Effeithio ar Eich Bywyd
Mae'r rhai sydd â Mercury yn Capricorn yn eu siart geni yn elwa o agwedd ddifrifol sy'n mynnu parch ond hefyd o ystumiau hamddenol a chysurlon sy'n swyno pawb.
Lleuad Pisces Sun Capricorn: Personoliaeth Ddiwygiol
Lleuad Pisces Sun Capricorn: Personoliaeth Ddiwygiol
Yn gyfansoddedig ac yn ffraeth, mae personoliaeth Capricorn Sun Pisces Moon yn cuddio craidd emosiynol sy'n rhoi sylw i deimladau pobl eraill.
Horosgop Dyddiol Aries Awst 1 2021
Horosgop Dyddiol Aries Awst 1 2021
Mae'n bwysig i chi aros yn yr awyr agored y Sul hwn, waeth beth fo'r tywydd, oherwydd bydd hyn yn codi llawer o egni arnoch. Y brodorion hynny sy'n…
Mehefin 3 Sidydd yw Gemini - Personoliaeth Horosgop Llawn
Mehefin 3 Sidydd yw Gemini - Personoliaeth Horosgop Llawn
Dyma broffil sêr-ddewiniaeth llawn rhywun a anwyd o dan Sidydd Mehefin 3, sy'n cyflwyno ffeithiau arwydd Gemini, cydnawsedd cariad a nodweddion personoliaeth.