Prif Erthyglau Horosgop Horoscope Sagittarius Tachwedd 2015

Horoscope Sagittarius Tachwedd 2015

cydnawsedd dyn virgo a menyw acwariwm

Agwedd gyfrifol fyddai eich ateb gorau i agweddau amser. Mae'r mis hwn yn dod ag agweddau astrolegol llawn tyndra ar arwyddion treiddgar, gan gynnwys Sagittarius, wrth gwrs. Mae'n debyg na wnaethoch chi anghofio bod Saturn yno hefyd, yn mynnu agwedd gyfrifol ym mhob rhan o'ch bywyd. Ar y cyfan, mae horosgop misol Sagittarius Tachwedd 2015 yn darlunio angen i wynebu newidiadau a'r dryswch sy'n gysylltiedig â realaeth yn y pen draw.Cloddiwch yn ddyfnach na'r wyneb

Mae dechrau'r mis yn dod â materion gyrfa'r blaendir i mewn. Nid yw o reidrwydd yn rhywbeth drwg yn digwydd yno, ond mae rhai pethau y mae'n rhaid i chi roi sylw iddynt. Mae'r tramwyfeydd planedol trwy Virgo gallai wneud yn eithaf llym o ran eich gofynion ar gyfer y bobl rydych chi'n eu harwain neu'r bobl rydych chi'n gyfrifol amdanyn nhw. Ond o ran eich perthynas ag awdurdod, nid ydych chi mor awyddus i gadw at y rheolau mwyach.

Yr amser mwyaf heriol i chi fydd fwyaf tebygol yn ystod degawd olaf y mis, pan fydd yn rhaid pasio profion cysylltiedig â phartneriaeth, naill ai ei fod yn ymwneud â phriodas neu gydweithrediadau. Byddant yn ymddangos hyd yn oed yn anoddach wrth iddynt ddod ynghyd â dryswch ynghylch pethau neu bobl yr oeddech yn arfer dibynnu arnynt. Neu, i'r gwrthwyneb maent yn dod ynghyd â datgeliadau amdanynt ond, unwaith eto, ni fydd hyn ond yn gwneud ichi deimlo'n fwy dryslyd ac ansicr.

Meddwl am yr hyn y gallwch chi ei newid

Peth drwg i roi cynnig arno o gwmpas yr amser a grybwyllwyd fyddai chwilio am ateb yn y tymor byr neu, hyd yn oed waethaf, i osgoi realiti. Wrth wneud hynny, byddech chi ddim ond yn dyfnhau'r ansicrwydd rydych chi'n ei deimlo. Mae'r profion roeddwn i'n siarad amdanyn nhw wedi gofyn i chi wynebu'r gwir, i dderbyn ffeithiau wrth i realiti eu datgelu.leo fenyw pisces dyn cydnawsedd

Nid oes angen poeni am newidiadau a llawer llai i banig. Mae amser ar gyfer newidiadau yn gofyn am addasu yn unig, yn eich achos chi ailstrwythuro rhai ardaloedd o'ch bywyd. Gallai olygu gadael i rai pobl a thrawsnewid eich nodau cysylltiedig â pherthynas am fod yn unol â'ch hunanddatblygiad / twf personol.Erthyglau Diddorol

Dewis Yr Olygydd

Lleuad yn Nodweddion Personoliaeth Sagittarius
Lleuad yn Nodweddion Personoliaeth Sagittarius
Wedi'ch geni gyda'r Lleuad yn arwydd anian Sagittarius, rydych chi'n cymryd heriau bywyd bron yn gyntaf oherwydd nid yw'n ymddangos bod eich bywiogrwydd yn draenio pan rydych chi'n dilyn eich nodau go iawn.
Leo Fel Ffrind: Pam Mae Angen Un arnoch chi
Leo Fel Ffrind: Pam Mae Angen Un arnoch chi
Efallai bod y ffrind Leo yn ymddangos yn frawychus ond mewn gwirionedd mae'n hael iawn ac yn serchog, er bod rhai pethau allweddol maen nhw'n edrych amdanyn nhw mewn cyfeillgarwch cyn ymddiried yn rhywun.
Siartiau horosgop Hellenistig.
Siartiau horosgop Hellenistig.
Siartiau Horoscope, Western, Hellenistic, Horoscope, symbol 'I' gyda'r geiriau Holograffig (Degro). Mae'r siart i'w gweld ar ddechrau'r siart gyda dau ddot yn pwyntio i lawr, y dotiau cyntaf yn pwyntio i fyny a'r pedwerydd dot yn pwyntio i lawr.
Cydnawsedd Aries Soulmate: Pwy yw eu Partner Oes?
Cydnawsedd Aries Soulmate: Pwy yw eu Partner Oes?
Archwiliwch gydnawsedd enaid Aries â phob un o arwyddion y Sidydd fel y gallwch ddatgelu pwy yw eu partner perffaith am oes.
Aquarius Ionawr 2019 Horosgop Misol
Aquarius Ionawr 2019 Horosgop Misol
Er y dylech gyweirio eich disgwyliadau Aquarius ym mis Ionawr, nid yw hyn i ddweud na chewch lawer o fanteision o weithgaredd y sêr y mis hwn, gan gynnwys cynnydd ar rai hen gynlluniau.
Cydweddedd Aries A Leo Mewn Cariad, Perthynas A Rhyw
Cydweddedd Aries A Leo Mewn Cariad, Perthynas A Rhyw
Pan ddaw Aries a Leo at ei gilydd, ymddygiad sy'n ceisio sylw ac agweddau hunan-ganolog yw eu henwadur cyffredin ac yn rhyfeddol, maent yn gweithio gyda'i gilydd hyd yn oed yn well oherwydd hyn. Bydd y canllaw perthynas hwn yn eich helpu i feistroli'r ornest hon.
Nod y Gogledd yn Gemini: Y Cyfathrebwr Ffraeth
Nod y Gogledd yn Gemini: Y Cyfathrebwr Ffraeth
Mae pobl North Node yn Gemini yn swynol ac yn berswadiol iawn, ychydig yn ystrywgar hefyd efallai, ac maen nhw'n llwyddo i ennill sylw pawb.